Beyaz Silikon
1 Çubuk 30cm
Toplam 35 Çubuk
1000 gr

------------------------------

White Silicone
1 Stick 30 cm
Total 35 Sticks
1000 gr

DENTSE Beyaz Cemo Silikon. ürün görseli